Wydajność pracy małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroprzedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie gospodarstw domowych w Unii Europejskiej
author Anioła, Paulina

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w Unii Europejskiej
author Gołaś, Zbigniew

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy gospodarstw domowych ze spłatą bieżących
author Anioła, Paulina

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia płynnośći finansowej i ich efektywność w
author Bieniasz, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwersja gotówki w przedsiębiorstwach
author Bieniasz, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania rentowności w przemyśle spożywczym /
author Bieniasz, Anna.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opóźnienia płatnicze przedsiębiorstw sektora B2B w Polsce i Niemczech /
author Gołaś, Zbigniew.

Series: Unia Europejska.pl nr 2 (237) marzec/kwiecień / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spozywczych w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014 /
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014 /
author Gołaś, Zbigniew.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany sytuacji finansowej sektora handlu detalicznego w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014 /
author Gołaś, Zbigniew.

Series: Handel wewnętrzny nr 6(365)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: