Modele instytucji i audytu zarządzania długiem publicznym : ocena polskich rozwiązań /  
author Gołębiowski, Grzegorz.

Series: Studia i prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w teorii i w praktyce /
author Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (7); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorczość a czynniki społeczno-kulturowe
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym 
author Gołębiowski, Grzegorz

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : Monografie i Opracowania 565 /  
author Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oficjalna i własna koncepcja rozwiązania problemu
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Elementy systemu finansowego i podatkowego w Polsce Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza struktury źródeł finansowania MSP w Polsce
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w praktyce
author Cenkier, Agnieszka

Publication year: 1997 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje i porozumienia z wierzycielami oraz w świetle długu publicznego w Polsce w latach 
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 4/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w administracji publicznej - stan
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 16/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym /
author Gołębiowski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wartości przedsiębiorstwa
author Gołębiowski, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w praktyce
author Cenkier, Agnieszka

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza finansowa w teorii i praktyce /
author Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym
author Gołębiowski, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [14.A] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
Red. Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2014 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
Red. Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2014 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (22); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
author Grycuk, Adrian.

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak monitorować wynik finansowy przedsiębiorstwa /
Autor Zdończyk, Julita.

Publication year: 2017 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: