Ubezpieczenie jako produkt o charakterze niematerialnym : konsekwencje i rekomendacje dla praktyki / 
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przejawy aktywności proinnowacyjnej przedsiębiorstw
author Sudolska, Agata.

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską
author Glabiszewski, Waldemar.

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bariery innowacyjności przedsiębiorstw regionu
author Sudolska, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola współpracy w procesie kształtowania
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty marketingowe jako czynnik wzrostu
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność : działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską 
author Glabiszewski, Waldemar.

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa /
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój technologii w polskich przedsiębiorstwach usług finansowych /
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki i formy wdrażania zmian technologicznych w działających w Polsce zakładach ubezpieczeń /
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał desorpcyjny dawców technologii w procesie ich transferu do przedsiębiorstw finansowych /
author Glabiszewski, Waldemar.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: