Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Benchmarking w hutnictwie
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elektroniczny urząd czyli upowszechnianie informacji
author Gajdzik, Bożena

Series: Problemy ekologii nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w przedsiębiorstwie wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze 
author Szymszal, Jan

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes odpowiedzialny społecznie
author Gajdzik, Bożena

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie : analiza przypadku / 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (85) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza strategiczna w procesie zarządzania
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość w przestrzeni lokalnej w koncepcji
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5 (712) maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania /
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy identyfikacji aspektów
author Wieszała, Robert

Series: Problemy ekologii nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w przedsiębiorstwie wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym / 
author Szymszal, Jan

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w przedsiębiorstwie : wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym / 
Autor Szymszal, Jan

Publication year: 2011 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia jakości wyrobów przemysłowych i usług transportowych /
Autor Gajdzik, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia jakości wyrobów przemysłowych i usług transportowych /
Autor Gajdzik, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w gminie : wybrane zagadnienia 
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2002 Call number: [11.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy : na przykładzie zatrudnionych w przemyśle hutniczym / 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (91) /2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (96) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie w przemyśle /
author Gajdzik, Bożena.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5 (100) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia : na przykładzie branży hutniczej /  
author Gajdzik, Bożena.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia jakości wyrobów przemysłowych i usług transportowych /
author Gajdzik, Bożena.

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnorodnosć płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3/4 (110) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3/4 (110) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnorodnosć płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym /
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (110)/ 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy / Bożena Gajdzik. 
author Gajdzik, Bożena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (110)/ 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Gajdzik, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego /
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych /
author Ocieczek, Wioletta.

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: