Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych /
red. naukowa Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne :  praca zbiorowa /  
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2005 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych /
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo w organizacji publiczne uwarunkowania 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach : studium organizacji publicznej / 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (84) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technolologie wiedzy w zarządzaniu publicznym `07 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Gołuchowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską : wybrane aspekty zachodzących zmian /  
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2001 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie Mission-Oriented Scorecard do pomiaru
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia : praca zbiorowa /  
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznym
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technolologie wiedzy w zarządzaniu publicznym `08 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola konwersja wiedzy 
red. Gołuchowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2001 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorządowa polityka zdrowotna /
 

Publication year: 2004 Call number: [61] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Performance Measurement in Public Organisations : the Theory and the Practice of the Health Care Sector / 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2008 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w okresie transformacji
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorządowa polityka społeczna
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie interacji z Unią Europejską : wybrane aspekty zachodzących zmian 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2001 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorządowa polityka zdrowotna
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna wobec reform
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1999 Call number: [02.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 1998 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w okresie transformacji
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reforma systemu ochrony zdrowia : szanse i bariery 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 1999 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2001 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych /
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Organizacja i Kierownie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane charakterystyki oceny działania europejskich systemów ochrony zdrowia : perspektywa pacjenta / 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (41)/2013, t. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations : doskonalenie procesu komunikowania w przestrzeni publicznej /  
Red. naukowy Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne:zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 185 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 199 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżerowie w organizacjach publicznych : w kierunku zwiększania zatrudnialności / 
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (104-105) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania koncepcji pomiaru efektywności do oceny działalności organizacji publicznej /
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane instrumenty zarządzania : porównanie zakresu wykorzystania w sektorze prywatnym i publicznym /  
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat uczenia się jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w organizacjach publicznych /
author Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 4(36) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 313 /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 313 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: