Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk : Redakcja naukowa Lucyna Frąckiewicz Materiały konferencyjne AE Katowice 
red. naukowy Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1997 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Województwo katowickie w obliczu transformacji /
author Frąckiewicz, Lucyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykluczenie społeczne
red. naukowa Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niepełnosprawni a praca Prace Naukowe AE Katowice 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2004 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznych Prace Naukowe AE Katowice 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a Europa procesy demograficzne u progu XXI wieku proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwan ia 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeszłość i przyszłość polskiej polityki
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2005 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna zarys wykładu 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Edukacja osób niepełnosprawnych Prace Naukowe AE Katowice 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2005 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2006 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [364.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje Materiały konferencyjne AE Katowice 
red. naukowy Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1998 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a Europa Procesy demograficzne u progu XXI 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne Prace Naukowe AE Katowice 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1998 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2001 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy polskiej wsi na przełomie wieków Prace Naukowe AE Katowice 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne uwarunkowania polityki społecznej Materiały konferencyjne AE Katowice 
red. naukowy Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1995 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postawy wobec niepełnosprawności
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny Prace Naukowe AE Katowice 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2004 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Starzy robotnicy na Śląsku
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1974 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alkoholizm w środowisku pracy
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1989 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1998 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W obliczu starości : opis projektu i dobrych praktyk 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Ustronie Wielkopolskie 29-31 maja 1997 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1998 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a Europa : Procesy demograficzne u progu XXI wieku : Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : Tom 2a 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: