Audyt zewnętrzny jako instrument oceny gospodarki
author Filipiak, Beata

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Preferencje i oczekiwania interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego w zakresie informacji o gospodarce i kondycji finansowej
author Filipiak, Beata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31 / 2010 /    
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Rozwój lokalny i regionalny Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31 / 2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 : Zeszyty Naukowe nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 [Uniwersytet Szczeciński] / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządoweg
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka morska, turystyka, finanse / 
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie w ochronie środowiska
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami sektora publicznego Decyzje, instrumenty, ryzyko Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 37/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie w przedsiębiorstwie aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego /
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków / 
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe Narzędzia, decyzje, procesy 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse samorządowe : zadania, ćwiczenia, case study / 
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości /
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko decyzji finansowych podejmowanych przez organy samorządowe w świetle ustawy o finansach publicznych /
author Filipiak, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ograniczenia i uwarunkowania w zaciąganiu długu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle zmian systemowych /
author Filipiak, Beata.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostek samorządu terytorialnego /
author Filipiak, Beata.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 596 Ekonomiczne Problemy Usług nr 56 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie finansowe jednostek samorządu
author Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu /
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26/2010 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w jednostkach samorządu
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2004 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorstwo. Tom 2. Zeszyty Naukowe 530.  Ekonomiczne problemy usług nr 31. 
red. naukowy Filipiak, Beata

Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania finanse,rachunkowość, przedsiębiorczość Zeszyty Naukowe nr 530 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego /
author Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje otoczenia biznesu rozwój, wsparcie, instrumenty 
author Filipiak, Beata

Call number: [658.1/.5] Series: Instytucje otoczenia biznesu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie jako element minimalizujący ryzyko finansowe gospodarstw domowych w okresie niskiej aktywności zawodowej /
author Dylewski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu
author Filipiak, Beata

Publication year: 2011 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy badawcze finansów Zeszyty Naukowe nr 451 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania finanse,rachunkowość, przedsiębiorczość Zeszyty Naukowe nr 530 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomoc publiczna jako finansowy instrument kreowania rozwoju przedsiębiorczości /
author Filipiak, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo usługowe zarządzanie 
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [III] Series: Zarządzanie finansami projektu europejskiego Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: