Nieruchomości Jak uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie Licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie ujednolicone akty prawne, orzecznictwo sądowe, 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieruchomości Jak uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie Licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie ujednolicone akty prawne, orzecznictwo sądowe, 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks postępowania administracyjnego akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz postępowanie przed sądami administracyjnymi wzory pism i formularzy 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks postępowania administracyjnego : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz /  . . Stan prawny 1 sierpnia 2009 r. 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka nieruchomościami, własność lokali, akty prawne, komentarz, orzecznictwo 
oprac. Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny : Kodeks postępowania cywilnego : Kodeks rodzinny i opiekuńczy : Prawo prywatne międzynarodowe : Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa : stan prawny 15 lutego 2006r. 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Transport drogowy : czas pracy kierowców : prawo przewozowe : drogi publiczne : przewóz towarów niebezpiecznych / 
Autor Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka nieruchomościami. Własność lokali. Ochrona praw lokatorów : akty prawne, komentarz, orzecznictwo : stan prawny: 1 marca 2005 r. 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo budowlane : planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : koncesja na roboty budowlane lub usługi : wspieranie termomodernizacji i remontów : audyt energetyczny : akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz, wzory umów i formularzy 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [09.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnie mieszkaniowe : prawo spółdzielcze : własność lokali : wspólnoty mieszkaniowe 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2001 Call number: [09.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks pracy : ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe / :  
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: