Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce 1998-2005
author Fatuła, Dariusz

Series: Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany popytu i podaży pod wpływem informacji giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
author Fatuła, Dariusz

Series: Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw
author Fatuła, Dariusz

Series: Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku
author Fatuła, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie
author Fatuła, Dariusz

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach /
red. Fatuła, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw /
author Fatuła, Dariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych : analiza empiryczna / 
author Fatuła, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych nr 4 (42) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zachowań gospodarstw domowych jako klientów instytucji finansowych /
author Fatuła, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25 / 2011 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości i preferencje w zachowaniach gospodarstw domowych : w wybranych nurtach ekonomii /  
author Fatuła, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: