Foundations of Financial Markets and Institutions
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie aktywami i pasywami strategie inwestycyj 
red. Fabozzi, Frank J.

Publication year: 1998 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie aktywami i pasywami : strategie inwestycyjne, wymogi w zakresie płynności, kontrolowanie ryzyka dla banków i kas oszczędnościowych / 
red. Fabozzi, Frank J.

Publication year: 1998 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Capital Markets : Institutions and Instruments /  
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Foundations of Financial Markets and Institutions
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Capital markets : institutions and instruments 
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2009 Call number: [A/08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki obligacji : analiza i strategie 
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2000 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Foundations of financial markets and institutions /
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Capital Markets : institutions and instruments / 
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2018 Call number: [336.76] [Podręcznik] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: