Analiza zmian wielkości dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego na tle ogólnych zmian systemowych
author Dylewski, Marek.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki i kryteria wykorzystania metod oceny sytuacji finansowej JST w warunkach kryzysu
author Dylewski, Marek.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządoweg
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami sektora publicznego Decyzje, instrumenty, ryzyko Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 37/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie w przedsiębiorstwie aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania : rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Ekonomiczne problemy usług nr 22. Zeszyty Naukowe nr 501 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne możliwości powiązania wieloletniej prognozy finansowej z budżetem zadaniowym /
author Dylewski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe Narzędzia, decyzje, procesy 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej /
author Dylewski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości /
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w jednostkach samorządu
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2004 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiebiorczości /  
Red. Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 39/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego /
Red. Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie jako element minimalizujący ryzyko finansowe gospodarstw domowych w okresie niskiej aktywności zawodowej /
author Dylewski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu
author Filipiak, Beata

Publication year: 2011 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Studia zarządzania i finansów nr 1/2010 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wieloletnia prognoza finansowa JST - aspekty formalne i zarządcze /
author Dylewski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [III] Series: Zarządzanie finansami projektu europejskiego Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, 29/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym uwarunkowania, procedury, modele 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości / Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 27/2010 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego /
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w jednostkach samorządu
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe : Narzędzia, decyzje, procesy / 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami sektora publicznego : decyzje, instrumenty, ryzyko : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 37/2011 /  
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie finansami sektora publicznego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 37/2011 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle kryzysu finansów publicznych.
author Dylewski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 37/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 39/2011 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 41/2012 
Red. nauk. Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżetowanie w przedsiębiorstwie : aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze / 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 3/2012 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 3/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 41/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: