Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu Prace Naukowe AE Wrocław nr 1134 
red. naukowy Niedzielska, Elżbieta

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność przedsięwzięć informatycznych podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań 
author Dudycz, Helena

Publication year: 2006 Call number: [004] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Advanced Information Technologies for Management AITM 2009 
ed. Korczak, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu
red. naukowy Niedzielska, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Advanced Information Technologies for REsearch Papers Wrocław University of Economics 
red. Korczak, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządz
author Dudycz, Helena

Publication year: 1998 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Advanced Information Technologies for Management Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Korczak, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie użyteczności wizualizacji w semantycznym wyszukiwaniu informacji, oparte na ontologii wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania /
author Dudycz, Helena.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (38)/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej /
author Dudycz, Helena.

Publication year: 2013 Call number: [004.78] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), nr 229 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Advanced information technologies for management - AITM 2011 : information systems in busines /  
edited by Korczak, Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 205 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Advanced information technologies for management - AITM : intelligent technologies and applications /  
red. naukowy Korczak, Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [004.78] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 206 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryteria oceny edytorów ontologii /
author Dudycz, Helena.

Series: Problemy zarządzania nr 2(52), t.1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokryterialna ewaluacja systemu klasy BI dla MŚP oparta na podejściu BI Scorecard Framework /
author Dyczkowski, Mirosław.

Series: Problemy zarządzania nr 2(52), t.1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: