Amortyzacja i środki trwałe w firmie przykłady, operacje, księgowania zmiany w 2008 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w firmie podatki, ZUS, umowy, deklaracje praktycznie i rzeczowo o podatkach 2005 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : Polityka rachunkowości : Ewidencja środków trwałych - leasing : Ewidencja zapasów : Klasyfikacja kosztów : Układy ewidencyjne kosztów : Zasady ustalania wyniku finansowego - warianty wyboru : Ewidencja księgowa działalności produkcyjnej : Ewidencja księgowa działalności usługowej 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w firmie : zmiany 2008 : Nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie rentowe : Obowiązki w zakresie odprowadzania składek ZUS : Pobór zaliczek od wynagrodzeń, umów o dzieło i zlecenia : Rozliczanie delegacji : Deklaracje: PIT-4R, PIT-8R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R : Zwolnienia przedmiotowe świadczeń na rzecz pracowników : Urlopy pracownicze i zasiłki macierzyńskie 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : ewidencja środków trwałych - leasing : rozrachunki : aktywa obrotowe : ewidencja zapasów : Układy ewidencyjne kosztów : Zdolność produkcyjna a koszt wytworzenia : Ewidencja działalności produkcyjnej i usługowej : rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: