Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzystanie z usług społecznych w latach 2007 i 2009
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Behaviour of Elderly People in Tourist Services
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola testów w procesie nauczania
author Dąbrowska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-usługi wyzwaniem dla firm i konsumentów /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka
author Dąbrowska, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy
author Daszewski, Aleksander

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-usługi a społeczeństwo informacyjne
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój e-usług jako przejaw budowania społeczeństwa
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja małych sklepów osiedlowych w świetle opinii
author Słaby, Teresa

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (w świetle wyników badań) /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [811.162.1'374] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program działań na rzecz wspierania elektronicznego
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce i rola Studium Języków Obcych w WSZiM
author Brzozowska, Danuta

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 10 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rynku usług w Polsce : uwarunkowania i perspektywy : Monografie i opracowania 548 /  
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

IATEFL 2000
author Dąbrowska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja usług rynkowych w polskich gospodarstwach domowych w latach 1993-1996 /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-usługi a społeczeństwo informacyjne
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marnowanie żywności jako problem społeczny /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój rynku usług w Polsce : Uwarunkowania i perspektywy : Monografie i Opracowania 548 
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-usługi a społeczeństwo informacyjne
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2013 Call number: [05.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czas wolny : konsument : rynek : marketing 
author Bombol, Małgorzata

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy
author Daszewski, Aleksander

Publication year: 2005 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Priorities for the EU Consumer Policy for 2014-2020 /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upadłość konsumencka : ujęcie teoretyczno-empiryczne / 
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce : wybrane aspekty / 
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial Standing of Young Consumers and Their Financial Competences in the Light of Research Findings /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / 
 

Publication year: 2015 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona konsumenta w Polsce na tle polityki konsumenckiej Unii Europejskiej realizowanej w latach 2004-2014 /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Transatlantic Trade and Investment Partnership : The 21 st Century Agreement / 
author Bieńkowski, Wojciech.

Publication year: 2015 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: