Rachunkowość zarządcza w procesie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw /
author Czerny, Janusz.

Series: Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 28 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach
author Czerny, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej /
author Czerny, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 28/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola i znaczenie rachunkowości w sytuacjach szczególnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw /
author Czerny, Janusz.

Series: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria "Rozwój" studia nad zrównoważonym rozwojem tom.VI 
red. Piontek, Franciszek

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacje szczególne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw a rachunkowość /
author Czerny, Janusz.

Series: Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw /
author Czerny, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa zagadnienia wybrane 
author Czerny, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa w praktyce
author Czerny, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty w pomiarze intensywności produkcji rolnej /
author Czerny, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do cywilazacji XXI wieku
author Czerny, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria "ROZWÓJ" : Studia nad zrównoważonym rozowjem : Tom VI : Cvilization Threats and the Developement Category : Studies on Sustainable Development : Volume VI 
author Piontek, Franciszek

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aksjologiczne podstawy ekonomii i biznesu
author Czerny, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw /
author Czerny, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interpretacje sprawozdań finansowych /
author Czerny, Janusz.

Publication year: 2016 Call number: [657.4] Series: Monografia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: