Wydatki publiczne w Polsce - analiza porównawcza
author Ciak, Jolanta.

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki publiczne - specyfika, funkcje i klasyfikacja : charakterystyka społecznych wydatków publicznych w latach 1995-2003 / 
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992-2003 w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej a niezależność banku centralnego /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : wybrane nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych /  
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka budżetowa
author Ciak, Jolanta.

Publication year: 2002 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność wybranych źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce w latach 1998-2010 : analiza modelowa /  
author Ciak, Jolanta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 27 / 2011 Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania finansów /
 

Publication year: 2016 Call number: [IX] Series: Monografie i Opracowania Naukowe, nr 7 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania finansów /
 

Publication year: 2016 Call number: [336] Series: Monografie i Opracowania Naukowe, nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania finansów /
 

Publication year: 2016 Call number: [07.0] Series: Monografie i Opracowania, nr 7 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Emisja obligacji komunalnych w Polsce jako sposób pozyskania kapitału /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13(13) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół paktu na rzecz stabilności i wzrostu /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10(10) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rating państwa jako metoda oceny zdolności kraju do spłaty zobowiązań - w obliczu kryzysu finansowego /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10(10) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internal audit as an instrument of support for the public and private sector /
author Ciak, Jolanta.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(4) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budget Deficit in Poland : a Choice and a Necessity /  
author Ciak, Jolanta.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 16(1) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej gospodarki /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: