Przemiany wartości w gospodarce rynkowej
author Bylok, Felicjan.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój kapitału społecznego jako czynnik
author Bylok, Felicjan

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie Seria Monografie Politechnika Częstochowska Nr 108 
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania ludzi w organizacji wybrane zagadnienia 
red. Bylok, Felicjan

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu
author Bylok, Felicjan

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecle : studium socjologiczne / 
author Bylok, Felicjan.

Publication year: 2013 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych /
author Bylok, Felicjan.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (40)/2013, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polsków w świecie badań /
author Bylok, Felicjan.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / 
 

Publication year: 2015 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje społeczne w konsumpcji : moda czy trend długookresowy / 
author Bylok, Felicjan.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja prokonsumpcyjna versus orientacja ograniczania konsumpcji we współczesnym społeczeństwie /
author Bylok, Felicjan.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje społeczne w konsumpcji : moda czy trend długookresowy / 
author Bylok, Felicjan.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu /
author Bylok, Felicjan.

Series: Handel wewnętrzny nr 2(361)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: