Wpływ polityki bilansowej na obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa /
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 12/1999 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie z całkowitych dochodów : nowa jakość informacji o wyniku finansowym przedsiębiorstwa według Międzynarodowych Standardów Sprawoizdawczości Finansowej /  
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
red. Buk, Halina.

Publication year: 2005 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie finansami Planowanie i 
author Buk, Halina.

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
red. Buk, Halina.

Publication year: 2005 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rekapitalizacja spółki akcyjnej z wykorzystaniem
author Buk, Halina.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych
red. Buk, Halina.

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość długoterminowych świadczeń pracowniczych /
author Buk, Halina.

Series: Aktualne zmiany w rachunkowości Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 33 ( 2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa / 
red. Buk, Halina.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa / 
red. Buk, Halina.

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych : praca zbiorowa / 
red. Buk, Halina.

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach : praca zbiorowa /  
red. Buk, Halina.

Publication year: 2009 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywna sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w warunkach kryzysu ekonomicznego /
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 35/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej : Studia Ekonomiczne nr 82 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej nr 82 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych /
Redaktor Buk, Halina.

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody konsolidacji sprawozdań finansowych
author Buk, Halina.

Publication year: 2000 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
author Buk, Halina.

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola 
author Buk, Halina.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : część 1 /  
red. Buk, Halina.

Publication year: 2013 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej /
red. nauk. Buk, Halina.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 164 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej /
author Buk, Halina.

Publication year: 2014 Call number: [657.6] Series: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości : praca zbiorowa. 
red. Buk, Halina.

Publication year: 2013 Call number: [657.6] Series: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyskusyjność odzwierciedlenia realnych procesów gospodarczych we współczesnej rachunkowości /
author Buk Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 54, nr 3 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : praca zbiorowa cz. 2 /  
Red. Buk, Halina.

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości cz. 2 /
Red. naukowy Buk, Halina.

Publication year: 2014 Call number: [657.6] Series: Podręcznik Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 190 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej /
red. nauk. Buk, Halina.

Publication year: 2014 Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 164 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 59[2]/2015 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele i metody finansowania działalności leczniczej /
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 62, nr 5, 2015. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki i rekreacji obszarów metropolitarnych /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 63, nr 6, 2015. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w sieci /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7, 2015. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w sieci /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 62, nr 5, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki i rekreacji obszarów metropolitarnych /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 63, nr 6, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i wyzwania dla energetyki : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i wyzwania dla energetyki /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 65, nr 8, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni / 
 

Publication year: 2015 Call number: [04.B] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 62, nr 5, 2015. Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności /
 

Publication year: 2015 Call number: [07.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: