Project finance w inwestycjach publicznych realizowanych na szczeblu loklanym
author Brzozowska, Krystyna.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne przesłanki, możliwości, bariery 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie informacjami przez inwestorów wysokiego ryzyka: znaczenie due dilligence
author Brzozowska, Krystyna.

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał dla przedsięwzięć innowacyjnych
author Brzozowska, Krystyna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w świadczeniu usług infrastrukturalnych /
author Brzozowska, Krystyna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie cele, uwarunkowania, efekty 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobór form zabezpieczenia kredytów dla mikro i
author Brzozowska, Krystyna.

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dydaktyczne problemy finansów i rachunkowości : materiały na konferencję naukową, Szczecin 12 grudnia 2000 r. / 
Red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oeconomica, 55 : Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2013 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Business Angels na rynku kapitałowym : Motywacje. Inwestowanie. Efekty 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych : przez kapitał prywatny na zasadach PROJECT FINANCE 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie : cele, uwarunkowania, efekty 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych : przez kapitał prywatny na zasadach PROJECT FINANCE 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost i rozwój potencjału Europy : inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów. IX Forum Samorządowe. Zeszyty Naukowe nr 794. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 108.  
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe nr 548 [Uniwersytet Szczeciński] Ekonomiczne problemy usług nr 38. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie : cele, uwarunkowania, efekty / 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej : 10. Forum Samorządowe /  
 

Publication year: 2014 Call number: [III] Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 115 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych /
author Brzozowska, Krystyna.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 3 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: