Prawo pracy wybrane zagadnienia 
author Brol, Jan

Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne wybrane zagadnienia 
author Brol, Jan

Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Propedeutyka prawa
author Brol, Jan

Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa leasingu
author Brol, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.18] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne : Wybrane zagadnienia : Publikacja polecana na szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz inne szkolenia 
author Brol, Jan

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: