Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konfiguracyjne ujęcie kontroli w procesie
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje przedsiębiorstwa od określenia
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny
red. Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Strużyna, Janusz

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacyjne archetypy i nieokreśloność
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozważania o stosowaniu studium przypadków w
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje przedsiębiorstwa od określenia kompetencji
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja przedsiębiorstwa
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 1998 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Upełnomocnienie jako nośnik zmiany w procesie
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologiczne podejście do sprawdzania teorii
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 1998 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizational entrepreneurshipscape: contradictions, processes, dimensions, forms and questions
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2004 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje przedsiębiortwa : od określenia kompetencji do zbudowania strategii 
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 1997 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2000 Call number: [10.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodologiczne problemy badania procesu politykowania w organizacji /
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (161) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej /
author Olszak, Celina M.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dialektyka przedsiębiorczego uczenia się jako wyzwalacz ponadprzeciętnej efektywności organizacyjnej /
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania koncepcji pomiaru efektywności do oceny działalności organizacji publicznej /
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ujęcie konfiguracyjne przedsiębiorczych zdolności organizacji /
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej /
author Olszak, Celina M.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo strategiczne a tworzenie wartości w organizacjach /
author Dyduch, Wojciech.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: