Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem Pozyskiwa 
red. naukowy Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
author Bednarski, Lech.

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 619 
red. naukowy Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
author Bednarski, Lech.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innovation policies in the financial crisis.
author Borowiecki, Ryszard

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System informacji strategicznej Wywiad gospodarczy a 
red. Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych aspekt teoretyczno-praktyczny 
red. Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach
red. naukowa Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i procedury wyceny przedsiębiorstwa i ich majątku
author Borowiecki, Ryszard

Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja w zintegrowanej Europie koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i 
red. naukowa Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki nieruchomościami Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 636 
red. naukowy Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy inwestowania i rynku nieruchomości Księga 
red. naukowy Borowiecki, Ryszard

Publication year: 1998 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
author Bednarski, Lech

Publication year: 2003 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw /
author Borowiecki, Ryszard.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / 
red. naukowa Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw : tom 2 : metody wyceny przedsiębiorstw 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 1994 Call number: [09.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0);
Tags:
Actions: Add to cart

Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2002 Call number: [09.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i procedury wyceny przedsiębiorstwa
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy analizy ekonomicznej
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki) 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja w zarządzaniu procesem zmian
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
author Bednarski, Lech

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw /
author Borowiecki, Ryszard.

Publication year: 2012 Call number: [IX] [Podręcznik] Available: (12); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji /
author Borowiecki, Ryszard.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa gospodarka : aspekty wiedzy i inowacji / 
author Borowiecki, Ryszard

Series: Przegląd Organizacji nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów /
author Borowiecki, Ryszard

Series: Przegląd Organizacji nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP /
author Borowiecki, Ryszard.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (173) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: