Human Resurces Menagement and Innovation in the Business Organization ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych /  
author Borkowska, Stanisława.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (67) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje zbiorowe
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 1997 Call number: [65.013] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi kreowanie Raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących 
oprac. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności
author Borkowska, Stanisława

Series: Master of Business Administration nr 2 (103) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej raport IPiSS zeszyt nr 24 
red. Borkowska, Stanisława

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość pracy w XXI wieku
red. Borkowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne strategie wynagrodzeń tworzenie i zastosowanie 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, terażniejszość , przyszłość / 
red. Borkowska, Stanisława

Publication year: 2007 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy praca - życie. czy to się opłaca organizacjom? 
author Borkowska, Stanisława

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Quo vadis HRM?
author Borkowska, Stanisława

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (77)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji
red. naukowa Borkowska, Stanisława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi kreowanie Raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących 
oprac. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer u progu XXI wieku
red. Borkowska, Stanisława

Publication year: 1998 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami
red. naukowy Borkowska, Stanisława

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Teraźniejszość i przyszłość 
red. naukowa Borkowska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce /
author Borkowska, Stanisława.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 92007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura wynagrodzeń w procesie zmian /
author Borkowska, Stanisława.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. nr 5 (88) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy praca-życie : z teorii i praktyki 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2012 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjacje zbiorowe
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 1997 Call number: [01.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy praca-życie a efektywność firm
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy wobec integracji europejskiej : raport IPSS : zeszyt nr 24 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia : rozwiązywanie problemów w praktyce 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [10.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pakietowe systemy wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [10.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rola zaangażowania pracowników /
author Borkowska, Stanisława.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (97) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne strategie wynagrodzeń : tworzenie i zastosowanie / 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje zbiorowe /
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 1997 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: