W poszukiwaniu przyszłości zarządzanie strategiczne firmą 
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu krytyczna analiza 
red. Bernatt, Maciej

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O niektórych uwarunkowaniach etyki w nauce
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania konkurencyjności
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W pogoni za nowoczesnością wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian 
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozważania nad rolą modelowania w prognozowaniu
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma w otoczeniu globalnym
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji /
red. naukowa Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Firma w otoczeniu globalnym
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W pogoni za nowoczesnością : wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian 
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : tradycja i nowoczesność / 
Red. nauk. Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wiedza i innowacje w firmie /
author Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [10.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych /
author Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2014 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci : refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi / 
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe koncepcje i metody zarządzania /
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci : refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi / 
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania życia organizacji /
Autor Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2017 Call number: [XI] Series: Monografie i Opracowania Naukowe, nr 11 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania życia organizacji /
author Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2017 Call number: [10.B] Series: Monografie i Opracowania Naukowe nr 11 ; Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Personifikacja organizacji /
author Bogdanienko, Jerzy.

Series: Problemy zarządzania nr 2(68) cz.2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania życia organizacji /
author Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2017 Call number: [65.01] Series: Monografie i Opracowania Naukowe nr 11 ; Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: