Rozwój regionalny podstawowe cele i wyzwania
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a etyka / Andrzej F. Bocian. 
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 3(51) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny a rozwój społeczny
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie polityki makroekonomicznej
author Barteczko, Krzysztof.

Publication year: 1996 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podlasie - strategia zmian
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny a procesy globalizacji
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja - kontekst regionalny : rola dużych miast /  
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces globalizacji a gospodarka polska /
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 3(15) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podlasie dwie dekady transformacji 
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja, wzrost gospodarczy a relacje biedy i bogactwa /
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 4(40) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie i symulacje makroekonomiczne
author Barteczko, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie regionalnych strategii finansowych
author Barteczko, Krzysztof.

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Wybrane elementy 
author Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele prognozowania i symulacji gospodarczych
author Barteczko, Krzysztof.

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa polskiej gospodarki. Uwagi i uwagi i oceny /  
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 2(34) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podlasie regionem przyszłości
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie i symulacje gospodarcze metody, modele, zastosowania 
author Barteczko, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja, polityka, etyka tom 4 : praca zbiorowa /  
Red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia wzrostu : uwarunkowania globalne /  
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 1(49) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja - dylematy etyczne /
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 1(67) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: