Polityka pieniężna w modelach neokeynesowskich z racjonalnymi oczekiwaniami /
author Bludnik, Izabela.

Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sztywności realne na polskim rynku pracy /
author Bludnik, Izabela.

Series: Polska transformacja-między teorią a praktyką Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neokeynesizm : analiza krytyczna / 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 160 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negatywna selekcja na polskim rynku kredytów
author Bludnik, Izabela

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt na pieniądze w ujęciu Johna M.Keynesa oraz Milto Metody oceny efektywności inwestycji w fundusze inwest 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wieloraka równowaga w neokeynesowskich modelach
author Bludnik, Izabela

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hipoteza naturalnej stopy bezrobocia w ujęciuEdmunda S.Phelpsa i Miltona Friedmana /
author Bludnik, Izabela.

Series: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 77 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 113 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2002 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezrobocie keynesowskie
author Bludnik, Izabela

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

"Ogólna teoria", keynesizm nierównowagi a
author Bludnik, Izabela

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Redukcjonizm w modelach neokynesowskich
author Bludnik, Izabela

Series: Ekonomista nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonowanie kredytu w ujęciu neokeynesizmu i postkeynesizmu /
author Bludnik, Izabela.

Series: Ekonomista nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Keynesianism : mainstream economics or heterodox economics? / 
author Bludnik, Izabela.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 1 (LXXXIV) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany poziomu aktywności gospodarczej w modelach niedoskonałości rynku kredytowego /
author Bludnik, Izabela.

Series: Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 121 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencjonizm a liberalizm : między paradygmatem keysenowskim i neoklasycznym / 
author Bludnik, Izabela

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej /
 

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: