Przewodnik po zadaniach z makroekonomii
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ocena pracy a cele i instrumenty polityki płac przedsiębiorstwa okresu zmian ustrojowych /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor banków spółdzielczych na tle sektora bankowego w Polsce /
author Baszyński, Adam.

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w latach 1990-2006 /
author Baszyński, Adam.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 203 
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii Problemy - Zadania - Rozwiązania 
red. naukowa Baszyński, Adam.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedmiot i metody oceny pracy : rozwój poglądów i współczesne kontrowersje /  
author Baszyński, Adam.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja rynku usług bankowych w Polsce : od monopolu do konkurencji /  
author Baszyński, Adam.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik po zadaniach z makroekonomii
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) / Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Nr 203 
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : Rynek w gospodarce : (ćwiczenia i przykłady) : Materiały dydaktyczne : 203 
author Baszyński, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stan i detrminanty rozwoju sektora bankowego w Polsce /
author Baszyński, Adam.

Series: Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 121 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia sektora bankowego w Polsce : liberalizm vs interwencjonizm / 
author Baszyński, Adam.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana technologiczna jako determinanta struktury konkurencyjnej rynku usług bankowych /
author Baszyński, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia nr 18 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : państwo w gospodarce (ćwiczenia i przykłady) / 
Autor Baszyński, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [05.B] Series: Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 184 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: