Szok kulturowy oraz jego przezwyciężanie w aspekcie międzynarodowych strategii personalnych /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynrodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 66 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie innowacyjności konsumenta międzynarodowego dla kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunek młodych konsumentów europejskich do produktów ekologicznych w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument jako kategoria w naukach społecznych
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Series: Ekonomista nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 2/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i wyzwania gospodarki światowej : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe badania marketingowe /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe badania marketingowe
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2013 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki kulturowe a zachowania konsumentów : ujęcie modelowe w świetle badań międzynarodowych / 
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Marketing i Rynek nr 10/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków : wybór sklepu i jego determinanty / 
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów (przykład Polski i Hiszpanii) /
author Niezgoda, Agnieszka

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i źródła poszukiwania informacji o partnerach zagranicznych a zasięg rynkowy działalności polskich przedsiębiorstw /
author Schroeder, Jerzy.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (164) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym /
Autor Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Publication year: 2010 Call number: [008] Series: Marketing bez tajemnic / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie marki produktu w decyzjach nabywczych konsumentów w świetle badań międzynarodowych / ujęcie teoretyczne /  
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 198 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw : perspektywa placówek i przedsiębiorstw / 
author Augustynowicz, Oskar

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media społecznościowe na rynku międzynarodowym : perspektywa indywidualnych użytkowników / 
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Publication year: 2016 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama w serwisach społecznościowych : opinie użytkowników w świetle badań międzykulturowych / 
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama w serwisach społecznościowych : opinie użytkowników w świetle badań międzykulturowych /  
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków : wybór sklepu i jego determinanty / 
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.1 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 5, no 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych - przykład Facebooka /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 6(365)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.1 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / 
 

Publication year: 2017 Series: Marketing - Wydawnictwo Naukowe PWN Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.11 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 5, no 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Publication year: 2019 Call number: [339.138] Series: Marketing Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / 
 

Publication year: 2017 Call number: [330.5] Series: Marketing Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

New Media in the Marketing Communication : of enterprises in the international market /  
Autor Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Publication year: 2019 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: