Procedura formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 244 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy organizacji i zarządzania
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konsekwencje e-organizacji dla teorii organizacji i zarzadzania /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Współczesne tendencje w zarządzaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 33 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki i założenia strategii przedsiębiorstw : analiza rozbieżnych decyzji kierowniczych /  
author Banaszyk, Piotr.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania startegicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna Karta Wyników jako instrument organizacji uczącej się /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model biznesu jako podstawa zarządzania straategicznego przedsiębiorstwem /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 / 
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Istota i modele zarządzania kryzysowego w
author Banaszyk, Piotr.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoistość ewolucji zarządzania strategicznego
author Banaszyk, Piotr.

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja przedsiębiorstw w Polsce w okresie
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

U podstaw metodologii nauk o zarządzaniu
author Banaszyk, Piotr.

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie /
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Cele społeczne i systemowe w organizacji /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia finansowa w systemie strategii przedsiębiorstwa /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy teoretyczne i koncepcje formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 236 (1995) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczny design management jako instrument kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polski Zeszyty Naukowe AE Poznań Seria II Pr.Habil.z.152 
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie /
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1997 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy organizacji i zarządzania
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w zarządzaniu strategicznym /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1995 Call number: [10.B] [Depozyt] [Podręcznik] Available: (288); Checked out: (10); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Indywidualizm - przypadkowość - ryzyko : ujęcie strategiczne / 
author Banaszyk, Piotr.

Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem /
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie modelu biznesu w strategicznej odnowie przedsiębiorstwa /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Styl formowania celów strategicznych w ptaktyce zarządzania przedsiębiorstwami /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w biznesie międzynarodowym /
Autor Banaszyk, Piotr.

Publication year: 2015 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych /
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w biznesie międzynarodowym /
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 2015 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: