Skutki podatkowe zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1 (161) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyłączenie z opodatkowania najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości budynków i budowli
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4 (152) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenia częściowo odpłatne w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaniechane inwestycje - możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 6 (154) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - skutki podatkowe
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwość zmiany stawki amortyzacji w ustawie o
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 11 (159) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwentarz żywy jako koszt uzyskania przychodu
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 12 (160) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udziały w zyskach osób prawnych - zmiany
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 6 (154) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odliczanie straty z tytułu udziału w funduszach
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (163) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odszkodowanie z tytułu ugody a podatek dochodowy od
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemieszczenie towarów pomiędzy państwami Unii
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 11 (159) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing zwrotny nieruchomości
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 12 (160) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - skutki podatkowe
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1 (161) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe warunki uzyskania statusu składów podatkowych
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5 (153) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrącalność kosztów bezpośrednio związanych z
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 7-8 (155-156) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wniesienie wkładu w walucie obcej a różnice kursowe
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidend
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (163) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi budowlane związane z wielorodzinnymi
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 10 (158) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamiana wierzytelności na udziały - skutki w podatku
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwalifikacja wydatków jako kosztów prac rozwojowych
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: