Zmiany poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000-2007 /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rabatów cenowych producenta : analiza ekonometryczna /  
author Błażejowski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oprogramowanie GRETL w nauczaniu statystyki i ekonometrii /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych /
author Błażejowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tickowych) /
author Kufel, Tadeusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe nr 7 (45) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Managerial games in education /
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Symulacyjna ocena rozmiaru testu Dickeya na stacjonarność procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długookresowe powiązania stóp procentowych w strefie euro, USA i Polsce /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Managerial games in education /
 

Publication year: 2016 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procedury wyboru modelu prognostycznego według algorytmów X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS oraz postulatu białoszumowości procesu resztowego : analiza porównawcza / 
author Błażejowski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki danych dla oprogramowania GRETL jako podstawa w analizach ilościowych /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Managerial games in education /
 

Publication year: 2016 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hurtownia danych jako podstawa analiz informacji /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 5(5) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: