Innowacje finansowe
red. Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie nadzoru korporacyjnego i jego ratingu dla akcjonariuszy spółek
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (28) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Weryfikacja teorii struktury kapitałowej w świetle polskich przepisów podatkowych obowiązujących w 2006 roku
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (30) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach kryzysu
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2-3 (31-32) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Scenariusze aliansu strategicznego Giełdy Papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (29) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obligacje jako narzędzia finansowania samorządów i przedsiębiorstw /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 1 / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty strukturyzowane jako forma inwestowania
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe technologie informatyczne w służbie towarzystw
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Plan Paulsona jako odpowiedź amerykańskich władz na
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wykorzystywania Internetu jako kanału
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele struktury kapitału przedsiębiorstwa /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 2 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje giełdy ponadnarodowej w świetle
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie fundusze inwestycyjne po akcesji do Unii
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (23) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwość wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce w świetle polityki kursowej, polityki pieniężnej i bilansu obrotów bieżących /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Dobre i złe strony transformacji w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 24 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce Instrumenty. Innowacje. Perspektywy 
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo derywatów w świetle nowych regulacji rynku kapitałowego uchwalonych w 2005 roku /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 4 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obliacje w zarządzaniu finansami podmiotu
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (18) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek funduszy inwestycyjnych
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (19) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery wykorzystania dłużnych papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój transakcji sekurytyzacyjnych w Stanach Zjednoczonych /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ polityki kursu walutowego na stabilność
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (19) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów
red. Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [336 Depozyt 16/2008 (własny)] [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki rozwoju derywatów dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 3 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego lat 2007-2008 na wyniki
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju bankowości prywatnej w Polsce
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura prawna giełdowego rynku instrumentów
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (24) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys w krajach o słabo rozwiniętych rynkach
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego w świetle
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (33) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emisje komunalnych papierów wartościowych w Polsce w
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (25) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (20) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (21) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Występowanie przestępstw na polskim rynku
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych /
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym /
author Antkiewicz, Sławomir.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obligacje strukturyzowane w Europie w pierwszym etapie kryzysu finansowego.
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce : instrumenty : innowacje : perspektywy 
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2006 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: