Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy
author Aniszewska, Grażyna

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ prototypów konkurentów na podejmowanie decyzji strategicznych /
author Aniszewska, Grażyna.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR a kultura organizacyjna
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w zarządzaniu /
 

Publication year: 2007 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obowiązki zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obowiązki zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2009 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w kulturze organizacyjnej niesprywatyzowanych studium przypadku 
author Aniszewska, Grażyna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od hierarchii do rynku - sposoby kształtowania
author Aniszewska, Grażyna

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach : Monografie i Opracowania 528 /  
author Aniszewska, Grażyna.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w zarządzaniu
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2011 roku
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2010 roku : zgłaszanie do ubezpieczeń, wymiar składek, dokumenty i raporty, zmiany przepisów 
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2010 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku : zgłaszanie do ubezpieczeń, wymiar składek, dokumenty i raporty, zmiany przepisów 
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2013 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma to Ja, firma to My : poradnik kultury organizacyjnej firmy 
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Paradygmat duchowości : Era Wodnika w biznesie? / 
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie /
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmat duchowości : Era Wodnika w biznesie? / 
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie /
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: