Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki Metodologiczne aspekty rozprawy doktorskiej Źródła informacji i techniki edukacyjne 
author Orczyk, Józef

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników /
author Andrzejczak, Aldona.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola menedżerów w ustawicznym rozwoju zasobów pracy /
author Andrzejczak, Aldona.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie i realizacja szkoleń
author Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka pomiaru efektóe zarządzania zasobami
author Andrzejczak, Aldona

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka studiowania
red. naukowy Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2011 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w
author Andrzejczak, Aldona

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (82)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki edukacji dorosłych Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki Metodyczne aspekty rozprawy doktorskiej w naukach 
author Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy przygotowania zawodowego nauczycielo Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 97 
red. naukowy Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2001 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli /
author Andrzejczak, Aldona

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (109) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli /
author Andrzejczak, Aldona.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2 (109) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.3 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.3 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.3 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: