Wpływ reformy emerytalnej na budżet państwa /
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne cz. II Przedsiębiorcy i menedżerowie 
author Ancyparowicz, Grażyna.

Publication year: 2004 Call number: [304] Series: Bezpieczeństwo socjalne Część 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne cz. I Gospodarstwo domowe 
author Ancyparowicz, Grażyna.

Publication year: 2004 Series: Bezpieczeństwo socjalne Część 1 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rola kapitału finansowego w procesach globalizacji
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne cz. III Praca jako źródło utrzymania 
author Ancyparowicz, Grażyna.

Publication year: 2004 Call number: [304] Series: Bezpieczeństwo socjalne Część 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca jako kategoria aksjologiczna /
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia wyjścia Polski z procedury nadmiernego deficytu /
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (64) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemoc ekonomiczna na rynku kredytowym : przyczyny, przejawy i skutki / 
author Ancyparowicz, Grażyna M.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (69) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki /
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne : cz. I. Gospodarstwo domowe / 
author Ancyparowicz, Grażyna.

Publication year: 2004 Call number: [II] Series: Bezpieczeństwo socjalne Część 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej Banku Polskiego /
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (76) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: