Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2002 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : Monografie i Opracowania 558 /  
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego 
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
red. naukowa Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : Monografie i Opracowania 558 - Szkoła Główna Handlowa / 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
red. naukowa Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2002 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania /  
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego /
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eseje o stabilności finansowej : księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka /  
red. naukowa Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania /  
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu docelowego modelu funkcjonalno-organizacyjnego bankowości spółdzielczej w Polsce /
author Alińska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 45/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : monografie i opracowania 558 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skala ubankowienia polskiego społeczeństwa /
author Alińska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 37/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne finanse publiczne /
 

Publication year: 2015 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The involvement of banks and microfinance institutions in options of EU fund absorption between 2014-2020 /
author Alińska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 58, nr 1, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fiscal Sustainability and Financial Stability : Challenges and Experiences of the Financial Crisis Time / 
author Alińska, Agnieszka.

Series: Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 70, nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie niedotacyjnych instrumentów finansowych z programów Unii Europejskiej w latach 2007-2013 : wnioski i rekomendacje dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 /  
author Alińska, Agnieszka.

Series: Optimum nr 6(72) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej / Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak. 
author Alińska, Agnieszka.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alternatywne finanse /
Autor Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2019 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne finanse publiczne : ujęcie sektorowe /  
 

Publication year: 2019 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: