Badania koniunktury gospodarczej i ich skuteczność
author Adamowicz, Elżbieta

Series: Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych : Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 8/2000 / 
 

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oczekiwania polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji /
author Adamowicz, Elżbieta.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 9/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Survey Data in Economic Research Polish Contribution ciret conference Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
red. naukowy Adamowicz, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniunktura gospodarcza 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
red. naukowy Adamowicz, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dorobek naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w latach 1993-2007 : PRACE I MATERIAŁY Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH : 81 
author Adamowicz, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH : PRACE I MATERIAŁY Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH : 80 
author Adamowicz, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro /
red. naczelna Adamowicz, Elżbieta.

Publication year: 2012 Call number: [338.12] Series: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 89 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: