Wykorzystanie miernika additionality w ocenie działalności polskich funduszy poręczeń kredytowych
author Adamek, Jacek

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla Prace Naukowe AE Wroclaw nr 1113 
author Adamek, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość teoria i praktyka Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Adamek, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikrofinanse islamskie założenia, produkty, praktyka 
author Adamek, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość teoria i praktyka 
red. naukowy Adamek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania rachunkowości : w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej /  
author Adamek, Jacek.

Publication year: 2012 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwencjonalne a islamskie podmioty mikrofinansowe - studium porównawcze.
author Adamek, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka / 
red. naukowy Adamek, Jacek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 193 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonegorozwoju /
 

Publication year: 2013 Call number: [338.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 297 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finance and Accounting : theory and practice /  
 

Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 351 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa.
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 396 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubóstwo jako przesłanka funkcjonowania islamskich podmiotów mikrofinansowych /
author Adamek, Jacek.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse muzułmańskie : zagadnienia wybrane / 
author Adamek, Jacek.

Publication year: 2016 Call number: [336] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse muzułmańskie : zagadnienia wybrane / 
author Adamek, Jacek.

Publication year: 2016 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość / 
 

Publication year: 2015 Call number: [07.B] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 396 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje : Rachunkowość / 
 

Publication year: 2017 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 479 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: