Podstawy projektowania systemu informacyjnego na potrzeby zarządzania marketingowego /
author Żabiński, Leszek.

Series: Zarządzanie marketingowe Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 5 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań /  
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe : podstawy informacyjne : Studia Ekonomiczne nr 5 /  
 

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie marketingowe Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 5 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing globalny i jego strategie, uwarunkowania, Prace Naukowe AE Katowice 
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych
author Żabiński, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe koncepcje marketingu a praktyki zarządzania aspekty teoretyczne i badawcze Marketing management marketing concepts and management practices theoretical and research aspects Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. 
red. Żabińska, Teresa.

Publication year: 2007 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach : Zeszyt Naukowy nr 127/94 / 
red. naukowa Olearnik, Janusz

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Zeszyt Naukowy [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 127 / 94 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych w wybranych sektorach gospodarki : Studia Ekonomiczne nr 13 : Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych nr 13 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zewnętrzne strategii marketingowych : Środowisko-przedsiębiorstwa i jego modele / 
author Żabiński, Leszek.

Series: Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 13 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele strategii marketingowych Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe / 
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe Podstawy teoretyczne, Prace Naukowe AE Katowice 
red. Żabiński, Leszek.

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizm rynkowy a marketing integralny w sferze rynku konsumpcyjnego : (na marginesie poszukiwań zasady teoriotwórczej i kategorii badawczych) /  
author Żabiński, Leszek.

Series: Zeszyt Naukowy [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 127 / 94 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych
author Żabiński, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym : zarys problematyki / 
 

Publication year: 2015 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania dla biznesu w świetle badań przedsiębiorczości międzynarodowej /
author Żabiński, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 261 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 261 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 262 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 262 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 264 /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 264 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 265 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 265 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 266 /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 266 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 267 /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 269.  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 269 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 270 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 270 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 271 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 271 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 274 : Zarządzanie 2016 (5) / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 274 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr276 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne nr 276 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing produktów systemowych /
author Żabiński, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: