Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 12 rok 2010, WSB w Poznaniu / 
red. naukowy Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : część I /  
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2005 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół strategii i instrumentów polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym nr 144/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe rynki finansowe Kryzysy finansowe Prace Naukowe AE Katowice 
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2002 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednolity europejski rynek finansowy Prace Naukowe AE Katowice 
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2004 Call number: [336.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Niemieckiego Banku Federalnego /
author Żabińska, Joanna.

Series: Wybrane zagadnienia ekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 3 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność Grupy Specjalnej ds. przeciwdziałania
author Żabińska, Joanna.

Series: Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 12 rok 2010 /  
red. naukowy Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 12 / 2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euro a jednolity europejski rynek finansowy Prace Naukowe AE Katowice 
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2003 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych /
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2008 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilzowaniu światowego systemu finansowego : część II /  
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzysy finansowe i ich przyczynym skutki i sposoby Prace Naukowe AE Katowice 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2000 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : część II /  
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ współczesnego kryzysu finansowego na charakter i kierunki reform światowego systemu finansowego /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 35/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euro a jednolity europejski rynek finansowy : część I 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : część I 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : część II 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe Unii Europejskiej w strefie euro
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji : zeszyty naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 12 rok 2010 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a stabilność euro
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2000 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miedzynarodowe rynki finansowe : kryzysy finansowe : część II 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednolity europejski rynek finansowy : część II 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo w gospodarce rynkowej
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 1992 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys zadłużeniowy a kryzys strefy euro /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 48, nr 3 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys a zmiany w polityce pieniężnej głównych banków centralnych świata /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 54, nr 3 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym /
 

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarcze w strefie euro /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja a rosnące znaczenie agencji ratingowych na rynkach finansowych /
author Żabińska, Joanna.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bariery współczesnej demokracji nr 5 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy na rzecz zwiększenia stabilności finansowej globalnych rynków finansowych /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cyfryzacja jako determinanta zmian w strukturze europejskiego sektora bankowego /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia nr 18 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinants of Changes in the Structure and Business Models of Banks in Germany /
author Żabińska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Management and Finance in a "Flat World" nr 79[2] /2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: