Konsumpcja żywności w Polsce w warunkach recesji gospodarczej
author Świetlik, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe aspekty teoretyczne i praktyczne 
author Świetlik, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt na żywność w Polsce w ostatnich latach /
author Świetlik, Krystyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja i ceny żywności pod presją spowolnienia gospodarczego /
author Świetlik, Krystyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja żywności w warunkach deflacji /
author Świetlik, Krystyna

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja żywności w warunkach deflacji /
author Świetlik, Krystyna

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie : uwarunkowania i tendencje / 
author Świetlik, Krystyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany cen detalicznych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 2003-2015 /
author Świetlik, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 6(365)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: