Technologia i przestrzeń a innowacyjność w regionach polskich
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność a zaawansowanie technologiczne przemysłu w regionach Polski
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne uwarunkowania innowacyjności w
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klaster jako specyficzna forma systemu przemysłowego
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność innowacyjna przemysłu w polskich regionach
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność przedsiębiorstw przemysłowych a ich
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne systemy innowacji w Polsce
author Świadek, Arkadiusz.

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna systemów przemysłowych w Polsce /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Łańcuchy przemysłowe w kształtowaniuaktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski w latach 2008-2010 /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXXIII) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cykl koniunkturalny a źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w Wielkopolsce w latach 2009-2011 /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 50, nr 5 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania innowacji na poziomie regionalnym w zachodniej Polsce /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXXXI) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaawansowanie technologiczne a aktywność innowacyjna krajowego systemu przemysłowego w Polsce /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie a innowacje w polskim systemie przemysłowym /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (LXXXVI) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Ekonomista nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty /
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Problemy zarządzania nr 1(51), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Structural Determinants of Innovation in Industry : the Pavitt Model in the Polish Economy /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Problemy zarządzania nr 3(62) t.2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie małopolskim w latach 2008-2010 /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bliskość geograficzna i relacyjna w porterowskim sektorze a aktywność innowacyjna przemysłu /
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: