Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie podręcznik dla studentów szkół wyższych 
author Śliwa, Jan

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse firmy jak zarządzać kapitałem
red. Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do
author Śliwa, Jan

Publication year: 1998 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
author Śliwa, Jan

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałami w spółkach grupy kapitałowej
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach
author Śliwa, Jan

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa podręcznik dla studentów szkół wyższych 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w
author Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców /
author Śliwa, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach gospodarczych
author Śliwa, Jan

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa : Podręcznik dla studentów szkół wyższych 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej
author Śliwa, Jan

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie
author Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałami w spółkach grupy kapitałowej
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje przedsiębiorstw a satysfakcja klientów w teorii i praktyce : Studia i Monografie nr 31 
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do finansów
author Śliwa, Jan.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza i projekcje gospodarki finansowej /
author Pawlicki, Rafał.

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do finansów /
author Śliwa, Jan.

Publication year: 2013 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza i projekcje gospodarki finansowej /
author Pawlicki, Rafał.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy finansów /
author Śliwa, Jan.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw : studium przypadku / 
author Marzec, Józef.

Publication year: 2016 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej /
Autor Marzec, Józef

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej /
author Marzec, Józef

Publication year: 2016 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: