Organizacja przedsiębiorstwa wspierająca efektywność Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1157 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje : proste idee, zasady, narzędzia / 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje proste idee, zasady, narzędzia 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją. : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 26/2011 / 
Red. nauk. Goranczewski, Bolesław

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie efektywności przedsiebiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 27/2011 
Red. nauk. Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 32/2012 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33)/2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 26 / 2011 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw : determinanty, pomiar, narządzia : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 27 / 2011 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 32 / 2012 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka : wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33)/2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych w województwie opolskim /
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 38/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje - proste idee, zasady, narzedzia
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 26/2011 
author Goranczewski, Bolesław

Publication year: 2011 Call number: [04.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 27/2011 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 32 rok 2012 : Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami 
author Noga, Marian

Publication year: 2012 Call number: [05.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 1(33) rok 2013 : Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne 
author Migoń, Piotr

Publication year: 2013 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka-wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne /
red. naukowy Migoń, Piotr.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 1(33)/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(41) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dekalog współczesnego zarządzania : najnowsze nurty, koncepcje, metody / 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dekalog współczesnego zarządzania : najnowsze nurty, koncepcje, metody / 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.A] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(41)/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania i marketingu /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym : stan i perspektywy / 
 

Publication year: 2015 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty efektywno sci i polityki personalnej przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej : studium porównawcze /  
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko operacyjne i finansowe przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwach opolskim i dolnośląskim /
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego nr 2(40) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie dendrytu analizy ROE do określenia czynników kształtujących zyskowność przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i przeróbką granitu w okolicy Strzegomia (Dolny Śląsk) : studium przypadku / 
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego nr 2(40) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nietypowe wartości wskaźników finansowych obrazujących proces zmian w przedsiębiorstwach sektora browarniczego działających na rynku polskim : case study /  
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(37) / 2013 Funkcjonowanie przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywatory radnych do podejmowania decyzji o podziale środków finansowych na podstawie badania wybranych gmin województwa wielkopolskiego /
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 26 / 2011 Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obraz przedsiębiorstw czeskich i polskich przez pryzmat stu największych spółek w roku 2009 /
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 27 / 2011 Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie modelu Du Ponta do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa : Studium przypadku - Karol Kania i Synowie Sp. z o.o /  
author Łobos, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 27 / 2011 Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacja pomiędzy rentownością operacyjną a miarami ryzyka operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwach wydobywających surowce skalne w Polsce /
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja komórkowa jako egzemplifikacja koncepcji samoorganizacji /
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 13(13) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

SME in Poland and Ukraine : prospect for future and functioning conditions / 
 

Publication year: 2017 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: