Model Hoshin Kanri według D. Hutchinsa
author Ćwiklicki, Marek

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infonomika - nowa dyscyplina naukowa?
author Czekaj, Janusz

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzorce wdrożenia TQM
author Ćwiklicki, Marek

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona karta wyników jako instrument
author Ćwiklicki, Marek

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk /
red. Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hoshin kanri japońska metoda strategicznego zarządzania jakością 
author Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki adaptacji metod zarządzania na przykładzie
author Ćwiklicki, Marek

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody TQM w zarządzaniu firmą praktyczne przykłady zastosowań 
author Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2009 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Autonomatyzacja (Jidoka) - od automatyzacji do humanizacji pracy
author Ćwiklicki, Marek

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2009 (16) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich
author Ćwiklicki, Marek

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koewolucja metod zarządzania
author Ćwiklicki, Marek

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / 
author Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań 
author Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Identyfikacja elementów metody action research w naukowym zarządzaniu /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (169) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tempo ewolucji metod zarządznia /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda hoshin a Lean Management /  
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce /  
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobre praktyki lean government /
author Ćwiklicki, Marek

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Luther H. Gulick III (1892-1993) : pionier zarządzania publicznego /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (173) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dobre praktyki lean government /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka design thinking przez pryzmat jego instrumentarium /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka design thinking przez pryzmat jego instrumentarium /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public Entrepreneurship and Its Role in Public Value Creation /
author Ćwiklicki, Marek.

Series: Problemy zarządzania nr 1(65) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: