Przyczynek do badań efektów zewnętrznych na rynku turystycznych /
author Pawlicz, Adam.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek turystyczny : ekonomiczne zagadnienia turystyki /  
 

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska /  
author Pawlicz, Adam

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-turystyka : ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym /  
author Pawlicz, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska /  
author Pawlicz, Adam.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

E-turystyka : ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym / 
author Pawlicz, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska 
author Pawlicz, Adam

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-turystyka : ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym 
author Pawlicz, Adam

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek turystyczny : ekonomiczne zagadnienia turystyki /  
 

Publication year: 2012 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / 
author Sidorkiewicz, Marta

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / 
 

Publication year: 2015 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / 
 

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / 
author Sidorkiewicz, Marta.

Publication year: 2015 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek turystyczny : ekonomiczne zagadnienia turystyki /  
 

Publication year: 2012 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji : wybrane aspekty / 
 

Publication year: 2015 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: