Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka t. 2 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 271 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda AHP identyfikacji preferencji decydentów /
author Kuczera, Karol.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyczny charakter środowiska pracy jako element poziomu etyki współczesnego biznesu – cz.2: Analiza ważonego wpływu czynników humanizujących warunki pracy – analiza badań /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : nowe produkty, innowacje, projekty : metody ilościowe i technologie informacyjne / 
 

Publication year: 2016 Call number: [10.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 96 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Factors determining the location of agritourism farms using AHP /
author Roman, Michał.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.1 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 5, no 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Factors determining the location of agritourism farms using AHP /
author Roman, Michał.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.11 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 5, no 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: