Popyt na pracę w Polsce i w Unii Europejskiej
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena pracy a cele i instrumenty polityki płac przedsiębiorstwa okresu zmian ustrojowych /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce, strefie euro i innych krajach Unii Europejskiej (2000-2008) /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdecentralizowany i negocjacyjny mechanizm regulacji płac (konflikt i porozumienia) /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 243 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdecentralizowany i negocjacyjny mechanizm regulacji płac /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2(2)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia : Zagadnienia wybrane / 
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie nierównowagi a polityka państwa wobecrynku pracy /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany na współczesnym rynku pracy
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Społeczna i zawodowa pozycja menedżerów na rynku pracy a kreacja kapitału społecznego /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i Wielkopolsce oraz ich rola w aktywizacji działalności gospodarczej /
author Cieślińska, Katarzyna.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce : aspekty makro- i mikroekonomiczne : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 / 
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : zagadnienia wybrane / 
 

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Series: Materiały Dydaktyczne AE [Akademia Ekonomiczna] Poznań nr 188. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm we współczesnej gospodarce
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalne przesłanki polskiej transformacji
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca i płaca kobiet w polskiej literaturze powojennej : rozwój badań i poglądów /  
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii Problemy - Zadania - Rozwiązania 
red. naukowa Baszyński, Adam.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagradzanie menedżerów w warunkach zmian systemowych /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 / 
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnianie i wynagradzanie menedżerów w warunkach integracji polskiej gospodarki z krajami Unii Europejskiej /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy polskiej polityki rynku pracy w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm we współczesnej gospodarce : księga z okazji Jubileuszu Osiemdziesięciopięciolecia Profesora dr hab. Wacława Wilczyńskiego 
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : zagadnienia wybrane / 
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania / 
 

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (6); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doktryna i praktyka liberalizmu wobec bezrobocia w Polsce /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności /
 

Publication year: 2016 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności /
 

Publication year: 2016 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności /
 

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej /
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2005 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo wobec wolności gospodarczej : teoria i praktyka transformacji /  
 

Publication year: 2015 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne migracje ludności w krajach transformujących się a funkcjonowanie rynków pracy /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Optimum nr 3(75) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac w przedsiębiorstwie /
author Jarmołowicz, Wacław.

Call number: [331.2] Series: Zeszyty Naukowe- Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Zeszyt 99 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse we współczesnym świecie /
 

Publication year: 2018 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: