Zatrudnienie w sektorze bankowym Symptomy nowej ery 
red. Janc, Alfred.

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym
red. naukowy Janc, Alfred.

Publication year: 2001 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hedging i nowoczesne usługi finansowe
red. naukowy Biegański, Marian

Publication year: 2001 Call number: [336.717] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Credit-scoring nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej /
author Janc, Alfred.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki i jego miejsce w pośrednictwie finansowym bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe technologie we współczesnym banku /
 

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy polskiego systemu bankowego : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnienie w sektorze bankowym Symptomy nowej 
red. Janc, Alfred.

Publication year: 2002 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnego banku /
 

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy wyboru miedzy bankowością uniwersalną awyspecjalizowaną w okresie transformacji /
author Janc, Alfred.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 262 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Credit-scoring nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej /
author Janc, Alfred.

Publication year: 2001 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość komercyjna w rozwiniętych systemach bankowyc
red. naukowy Janc, Alfred.

Publication year: 2001 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnego banku /
 

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu problemów krajów rozwijających sie na przykładzie rynków finansowych Azji Południowo-Wschodniej /
author Janc, Alfred.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem /
red. naukowa Janc, Alfred.

Publication year: 2012 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość a kryzys na rynkach finansowych : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnego banku
author Janc, Alfred.

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe technologie we współczesnym banku
author Janc, Alfred.

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modern Banking in Transition Economies of Central and Eastern Europe
author Janc, Alfred.

Publication year: 2004 Call number: [A/06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość a kryzys na rynkach finansowych : 140 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji : bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość komercyjna w rozwiniętych systemach bankowych : studium wybranych krajów 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /
Red. Janc, Alfred.

Publication year: 2014 Call number: [336.77] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe technologie we współczesnym banku /
 

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /
Red. Janc, Alfred.

Publication year: 2014 Call number: [07.B] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polish Financial System in the Age of Financialization /
author Janc, Alfred.

Publication year: 2015 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: