Optimum : Studia Ekonomiczne nr 1 (41) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 3 (47) 2010 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(47) / 2010 / Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w teorii i praktyce zarządzania : Przedsiębiorczość i Zarządzanie : tom XI, zeszyt 8 
author Lichtarski, Jan

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
author Matejun, Marek

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie
author Kaźmierski, Jan

Publication year: 2012 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary logistyki - aspekt transportowy /
Red. Miler, Ryszard.

Publication year: 2014 Call number: [XI] [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 35/2014 Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych /
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 337 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania biznesowe 21 wieku : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(43) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary logistyki - aspekt transportowy /
 

Publication year: 2014 Call number: [338.47] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 35/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria decyzji a kształtowanie wartości w zarządzaniu /
author Kowalska-Napora, Ewa.

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 348 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania biznesowe XXI wieku /
 

Publication year: 2014 Call number: [10.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 5(43)/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : Tom 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 391 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielopłaszczyznowa współpraca jako szansa rozwoju małych i średnich firm rodzinnych /
author Dębska, Elwira

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces zarządzania wiedzą w klastrach : kluczowe uwarunkowania / 
author Kurowska-Pysz, Joanna

Series: Marketing i Rynek nr 12 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Series: Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 166 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transfer innowacji z nauki do biznesu w formie klastra na przykladzie Nutribiomed / /
author Wudarzewska, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasteryzacja indeksów giełdowych /
author Kowal, Robert

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasteryzacja indeksów giełdowych /
author Kowal, Robert

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie doświadczeń badań foresight dla projekcji rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim /
author Szewczyk, Mirosława.

Series: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konekwencje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i procesy : wybrane aspekty współczesnej gospodarki / 
 

Publication year: 2016 Call number: [05.E] Series: Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Ekonomiczne / Politechnika Świętokrzyska. M76 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 5 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry w rozwoju trwałym i zrównoważonym podmiotów w kontekście teorii społecznej gospodarki rynkowej /
author Skawińska, Eulalia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych nr 14 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i procesy : procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej / 
 

Publication year: 2016 Series: Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, M87 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy /
author Bembenek, Bogusław.

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : Tom 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: nr 4 (29) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inicjatywa klastrowa przykładem działań inteligentnej specjalizacji : klaster turystyki medycznej i uzdrowiskowej /
author Bukowska, Martyna.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 12(12) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrastająca rola klastrów w produkcji i dystrybucji żywności /
author Chrzan, Edward.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych nr 237 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania partnerstwa miasta ze środowiskiem naukowo-biznesowwym /
author Bednarzewska, Kinga Ewa

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Adaptacja wiedzy o sieciach przedsiębiorstw dla potrzeb związanych z inicjatywami klastrowymi /
author Dwojacki, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Zeszyt 18 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach : Financial Sciences /  
 

Publication year: 2017 Call number: [336] Series: nr 3 (32) / 2017 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania partnerstwa miasta ze środowiskiem naukowo-biznesowym /
author Bednarzewska, Kinga Ewa.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: